Zwartewaterland december 2014

Beste lezers,

De Stentor van 21 april 2007:
HASSELT - Wethouder Wolbert Meijer (Christen Unie) van Zwartewaterland maakt er geen geheim van. Hij is met de formele start van de Stichting Jeugdwerk Zwartewaterland (SJZ) eindelijk verlost van een politiek en bestuurlijk hoofdpijndossier.

"Het heeft lang geduurd en veel voeten in aarde gehad. Een faillissement in Genemuiden, personele zorgen, politieke meningsverschillen, lastige financiering. Dan kun je niet anders dan heel tevreden zijn dat het lang versnipperde en ook teveel verschillende jeugdwerk in Zwartewaterland toch onder een dak is gekomen. Met bestuursleden uit alle drie kernen, hele prettige, ambitieuze beroepskrachten (4x) en nog steeds enthousiaste vrijwilligers die er samen echt weer iets van willen maken. Echt, ik ben een blij mens vandaag", aldus Meijer.

Het jaar 2014 begon hetzelfde als het voorgaande jaar. De jongeren werkers en het bestuur konden gewoon doorgaan met dezelfde taakstelling, en werkzaamheden als voorheen. De zorg voor het jeugd en jongerenwerk was en is in goede handen. Dit weten wij omdat er de afgelopen jaren geen klachten zijn binnen gekomen over de uitvoering van onze taakstelling. Trouw leveren wij als organisatie drie maal per jaar een kwartaal verslag in, en eens per jaar een volledig jaarverslag.

Maar het was ook het jaar van de gemeenteraadverkiezingen. Na de verkiezingen (19 maart 2014) werd een nieuw college gevormd bestaande uit: CDA, CU en SGP. Uit de media konden wij al op maken wat het nieuwe college van plan was, met onder andere het jeugd en jongeren werk. Er zouden flinke bezuinigingen gaan komen. De nieuwe Wethouder gaf namens het college duidelijk in de pers aan: “De hoge kosten van het jeugd- en jongerenwerk kunnen wij ons niet langer permitteren. Wij herzien daarom de huidige wijze waarop dit is georganiseerd. ” (ook na te lezen in: SAMEN STERKER Coalitieakkoord 2014 – 2018) Er werd helaas in dit geval niet gekeken naar de effectiviteit van de huidige uitvoering van het jeugd en jongerenwerk!

De eerste mogelijkheid voor ons als bestuur om de wethouder te spreken was maandag 4 juni 2014. Er werd ons duidelijk, en helder uitleg gegeven over de invulling van: hoe anders het zou moeten gaan worden. Concreet werd er (veel) meer van de jongerenwerker verwacht, dat betekende ook dat er een grotere verantwoording kwam voor ons als bestuur. En dit alles voor juist minder financiële vergoeding. Te weten € 130.000.- (€ 100.000.- voor een jongerenwerker, en € 30.000.- voor nog 1 jaar de jongerencentra open te houden) in plaats van de huidige € 345.000.- financiële vergoeding die wij tot nu toe mochten ontvangen.

Wij hebben als bestuur meteen na dit gesprek een buitengewone vergadering gehouden. En unaniem als bestuur het besluit genomen dat wij de verantwoordelijkheid voor het jaar 2015 niet meer kunnen nemen, en derhalve de taakstelling van de gemeente voor het jaar 2015 niet meer te accepteren. Dit overigens niet uit rancune. Het zou volgens ons te snel om 2015 te gebruiken als het jaar van de verandering. Zeker met de wetenschap dat de gemeente Zwartewaterland, net als alle andere gemeentes in Nederland ook de transitie jeugdzorg zal moeten gaan organiseren. En daarvoor zouden er volgens de jongerenwerkers en het bestuur juist meer handen en ogen op de werk vloer aanwezig moeten zijn!

Kortom voor mij als voorzitter van het bestuur Stichting Jongerenwerk Zwartewaterland niet echt een eer om hierbij te mogen meedelen dat dit ons laatste voorwoord zal zijn voor de jaarverslagen die wij tot nu toe hebben mogen uit brengen.

Wij danken onze jongerenwerkers voor hun adequate en professionele inzet voor de jongeren van de gemeente Zwartewaterland.

Namens het bestuur van SJZ

Gert van Lente
Voorzitter SJZ
Mededeling aan de lezers van deze Website:

Het bestuur van Stichting Jeugdwerk Zwartewaterland is vanaf 01.01.2015 niet meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het jeugd en jongerenwerk in de gemeente Zwartewaterland.

Voor vragen over het jeugd en jongerenwerk kunt u contact opnemen met de gemeente Zwartewaterland telefoonnummer 038-3853000.

Heeft u vragen aan het bestuur van de stichting Jeugdwerk Zwartewaterland dan kunt u mailen naar ons secretariaat: edwindelange@live.nl.